Mae’r Hydref wedi cyrraedd a chyn hir byddwn yn ymuno â Chyfeillion Parc Bute ar gyfer sesiynau cadwraeth misol.  Beth am ddod i weithio gyda Cheidwad newydd Parc Bute ar ail fore Sadwrn y mis?

Mae Parc Bute yn un o barciau trefol mwyaf Cymru a gyda’i dirwedd hanesyddol, ei barcdir aeddfed a’i gasgliadau coed hardd mae’n lle delfrydol i ddechrau gwirfoddoli a mwynhau’r awyr agored. Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yng nghadwraeth Parc Bute.

Mae’r rhaglen gadwraeth hon yn gyfle i drochi’ch dwylo a gwneud gwahaniaeth yng nghalon werdd y ddinas.  Mae croeso i bawb – does dim angen i chi fod yn aelod o Gyfeillion Parc Bute.  Mae croeso i blant hefyd ond rhaid i bob un fod yng nghwmni oedolyn.

Mae’r tasgau misol yn ddiddorol ac amrywiol o glirio llwybrau i blannu cloddiau.  Mae cyfleoedd hefyd i wylio adar, dod o hyd i ffwng a chyfle i ddysgu am y coed ffantastig yn ein gardd goed.

Mae Cyfeillion Parc Bute yn barod i glywed eich syniadau chi hefyd.  Mae hwn yn barc mawr ac mae’r tirwedd yn amrywio o’r ffurfiol i’r gwyllt – beth yw’ch diddordebau a beth hoffech glywed mwy amdano?

Dewch â menig garddio, llyfrau adnabod ac ysbienddrych os oes rhai gennych. Bydd Ceidwad Parc Bute yn cyflenwi unrhyw offer fydd ei angen.  Treuliwch rywfaint o amser yn y parc, mwynhewch yr awyr iach, cymdeithaswch ac mwynhewch.

Cwrdd am 10.30am y tu allan i’r Ganolfan Addysg / Caffi’r Ardd Gudd.

Am ragor o fanylion e-bostiwch:
friendsofbutepark@gmail.com
parcbute@caerdydd.gov.uk
Cyfeillion Parc Bute
Twitter @friendsbutepark

Rhaglen Cadwraeth y Gaeaf: – Cymerwch ran! Winter Conservation Programme – Get involved!