Wal yr Anifeiliaid, sydd ar ffin ddeheuol y parc ar Heol y Castell, yw un o nodweddion hanesyddol prydferthaf Caerdydd.

Ffrwyth dychymyg William Burges ydyw, a gyflogwyd gan 3ydd Ardalydd Bute. Fodd bynnag, bu farw Burges cyn i strwythur y wal gael ei gwblhau, ac ni ddechreuwyd ar y gwaith o gerfio’r anifeiliaid tan ddiwedd y 1880au.Cwblhawyd Wal yr Anifeiliaid gan y pensaer William Frame, yn seiliedig ar frasluniau Burges.

Adeiladwyd y wal mewn dau gam. Codwyd y wal wreiddiol yn y 1890au y tu allan i’r castell, ac ymysg yr anifeiliaid gwreiddiol roedd:pâr o lewod yn dal tariannau, llewes, lyncs, arth, morlo, blaidd, pâr o epaod a hiena.Gallwch ddweud y gwahaniaeth rhwng y rhain a’u cefndryd iau gan fod ganddynt lygaid gwydr.

Cafodd y wal ei symud i’r gorllewin o’r Castell, gyda chwech anifail newydd yn cael eu hychwanegu ym 1923 ar ôl i Heol y Dug gael ei lledaenu.Y chwe anifail newydd oedd y fwltur, yr afanc, y llewpard, pâr o racwniaid, y pelican a’r morgrugysor.Mae’r anifeiliaid diweddarach hyn yn fwy creadigol ac nid oes ganddynt lygaid gwydr.

Gwnaed modelau o bob anifail i’r Arglwydd Bute eu cymeradwyo, a gwrthodwyd dau, gan gynnwys “ceffyl môr”.