Mae’r ystafell de glasurol hon ym mhen deheuol y parc ym Mhorth y Gorllewin, adeilad trawiadol ar Heol y Castell.Y tu mewn gallwch ymlacio a mwynhau paned mewn amgylchedd moethus neu, os byddai’n well gennych, y tu allan ar y teras gyda golygfeydd godidog dros afon Taf.

Mae gan Ystafelloedd Te Pettigrew fwydlen ginio eang sy’n cynnwys ‘te moethus’ tymhorol. Ceir cacennau blasus sy’n cael eu pobi ar y safle, dewis gwych o de, a choffi lleol wedi’i rostio.

Mae siop anrhegion fach ac oriel gelf yn yr adeilad hefyd os ydych chi am brynu rhywbeth i’ch atgoffa o’ch ymweliad.

Mae toiledau ar gael (gan gynnwys toiled i’r anabl a chyfleusterau newid cewyn babi).