Tu fewn i Arddangosfa’r “Straeon a Adroddent”

Ar 2 Rhagfyr, agorodd Amgueddfa Stori Caerdydd ei harddangosfa ddiweddaraf yn croniclo hanes Parc Bute.   Mae’r arddangosfa i’w chanfod yn seler Amgueddfa Stori Caerdydd, ynghyd â cherfluniau bywiog “peiriannau hudolus” yr artist lleol Charles Byrd. Bydd ymwelwyr yn dod i wybod am hanes calon werdd Caerdydd wedi ei gofnodi ar batrwm oes un o’r coed […]

Read More >


Moment hanesyddol wrth i Bolyn Siarter Coed Cymru gael ei ddatgelu

Ddydd Sadwrn 25 Tachwedd, croesawodd Parc Bute ei ased ddiweddaraf: polyn pren 15 troedfedd o daldra. Rhoddwyd y polyn gan Goed Cadw a lansiodd y Siarter Goed, Coedwigoedd a Phobl yn ddiweddar.   Mae Parc Bute yn falch i gael bod yn rhan o ddigwyddiad mor hanesyddol ac roedd pob math o ddigwyddiadau i garwyr […]

Read More >


Parc Bute yn dathlu Siartr newydd ar gyfer Coed, Coedwigoedd a Phobl

Bydd Parc Bute yn dathlu Siartr newydd ar gyfer Coed, Coedwigoedd a Phobl mewn digwyddiad arbennig pan fydd ychwanegiad newydd i’r Parc yn cael ei ddatgelu. Mae’r parc, sydd yng nghanol y ddinas, wedi ei ddewis yn un o 10 safle yn y DU (a’r unig un yng Nghymru) i gael polyn Siartr Goed 15 […]

Read More >


YN EISIAU – Glanhawr ar gyfer Canolfan Addysg Parc Bute

Cyhoeddwyd: 29.9.17

Read More >


Arolwg Defnyddwyr Parc Bute 2017

Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc.  Rhowch eich barn i ni, defnyddiwch y ddolen hon. Yn 2016, daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg: Yn fras, roedd pobl yn fodlon iawn gyda’r parc ac wedi mynegi pa mor werthfawr oedd y safle […]

Read More >


Mae cychod gwenyn yn eu holau ym Mharc Bute wedi 60 mlynedd – a gallwch brynu’r mêl!

Arferai cychod gwenyn ym Mharc Bute gynhyrchu mêl i’r teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd ond aeth 60 mlynedd heibio ers i fêl gael ei gynhyrchu yn y parc yng nghanol y ddinas. Diolch i roddion preifat gan ddau unigolyn sydd wrth eu boddau â Pharc Bute a helpodd i sefydlu’r cychod a […]

Read More >


Baner Werdd i Barc Bute

Cyhoeddi mannau gwyrdd penigamp y Brifddinas   Mae parciau a mannau gwyrdd hyfryd Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr fawreddog y Faner Werdd. Mae 11 o barciau a mannau agored y ddinas, a gynhelir gan Gyngor Caerdydd, wedi ennill nod ansawdd rhyngwladol Cadwch Gymru’n Daclus, gan gynnwys Gwlyptiroedd Bae Caerdydd sydd wedi cael ei gydnabod […]

Read More >


Volunteers in the Bute Park make a real difference

Volunteers in the park make a real difference – in the past few weeks the park has benefited from the hard work of volunteer groups from British Council, Santander (through Keep Wales Tidy) and Cardiff University.  They have been busy with the Rangers weeding the flower boarders, pulling Himalayan balsam, trimming the brambles along the […]

Read More >


Lungs of the City

In Spring 2017, first year students on the BA (Hons) Photography course at the University of South Wales spent 6 weeks developing photographic responses to the social, cultural, historical and natural environment of Bute Park, Cardiff. Run in collaboration with the Bute Park Education Centre, this project was an opportunity for each student to see […]

Read More >