YN EISIAU – Glanhawr ar gyfer Canolfan Addysg Parc Bute

Read More >


Arolwg Defnyddwyr Parc Bute 2017

Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc.  Rhowch eich barn i ni, defnyddiwch y ddolen hon. Yn 2016, daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg: Yn fras, roedd pobl yn fodlon iawn gyda’r parc ac wedi mynegi pa mor werthfawr oedd y safle […]

Read More >


Mae cychod gwenyn yn eu holau ym Mharc Bute wedi 60 mlynedd – a gallwch brynu’r mêl!

Arferai cychod gwenyn ym Mharc Bute gynhyrchu mêl i’r teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd ond aeth 60 mlynedd heibio ers i fêl gael ei gynhyrchu yn y parc yng nghanol y ddinas. Diolch i roddion preifat gan ddau unigolyn sydd wrth eu boddau â Pharc Bute a helpodd i sefydlu’r cychod a […]

Read More >


Baner Werdd i Barc Bute

Cyhoeddi mannau gwyrdd penigamp y Brifddinas   Mae parciau a mannau gwyrdd hyfryd Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr fawreddog y Faner Werdd. Mae 11 o barciau a mannau agored y ddinas, a gynhelir gan Gyngor Caerdydd, wedi ennill nod ansawdd rhyngwladol Cadwch Gymru’n Daclus, gan gynnwys Gwlyptiroedd Bae Caerdydd sydd wedi cael ei gydnabod […]

Read More >


Gwirfoddolwyr ym Mharc Bute yn gwneud gwahaniaeth go iawn

Mae gwirfoddolwyr yn y parc yn gwneud gwahaniaeth go iawn – yn yr ychydig wythnosau diwethaf mae’r parc wedi manteisio ar waith caled grwpiau o wirfoddolwyr o’r Cyngor Prydeinig, Santander (trwy Cadwch Gymru’n Daclus) a Phrifysgol Caerdydd.  Maent wedi bod yn brysur gyda’r Ceidwaid yn chwynnu ymylon y blodau, tynnu Ffromlys Chwarennog, a thorri’r drysi […]

Read More >


Ysgyfaint y Ddinas

Yng Ngwanwyn 2017, bu myfyrwyr blwyddyn gyntaf cwrs BA (Anrh) Ffotograffiaeth Prifysgol De Cymru yn treulio 6 wythnos yn llunio ymatebion ffotograffig i amgylchedd cymdeithasol, diwylliannol, hanesyddol a naturiol Parc Bute, Caerdydd.   Yn cael ei redeg ar y cyd â Chanolfan Addysgu Parc Bute, roedd y project hwn yn gyfle i bob myfyriwr weld […]

Read More >