Mae Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn dod i Gaerdydd. Sut fydd parcdir canol y ddinas yn cael ei effeithio: Cwestiynau ac Atebion

Bydd Rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr i ddynion yn cael ei chynnal ar 3 Mehefin a dyma fydd digwyddiad chwaraeon mwyaf y byd yn 2017.  Mae’n bluen enfawr yn het Caerdydd a Chymru cael rhoi cartref I ddigwyddiad mor fawreddog, ac mae pob asiantaeth sydd ynghlwm â’r digwyddiad yn benderfynol o sicrhau ei lwyddiant.  Mae […]

Read More >


5 cwestiwn am gau Caffi’r Ardd Gudd dros dro a sut gall effeithio arnoch chi:

Rwyf wedi clywed bod Caffi’r Ardd Gudd yn cau. Ydy hyn yn wir a phryd fydd yn cau? Ydy, mae hyn yn wir. Diwrnod masnachu olaf gweithredwyr cyfredol y caffi fydd dydd Sul 30 Hydref. Bydd y caffi ar gau dros dro cyn gall gweithredwr newydd ddechrau masnachu. Mae’n debygol y bydd hyn yn y […]

Read More >