Cyfle cyffrous ar gyfer Hyfforddai Meithrinfa Blanhigion!

Ydych chi wrth eich bodd yn gweithio’n yr awyr agored ac awydd datblygu gyrfa mewn garddwriaeth?   Mae cyfle gwych ar gael i ymuno â Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd fel Hyfforddai Garddwriaethol yn ei Feithrinfa Tyfu Planhigion.   I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a chanllawiau ymgeisio, ewch i www.caerdydd.gov.uk/swyddi   Dyddiad cau […]

Read More >


Yn galw ar bob cerddwr brwd!

Mae Gŵyl Gerdded boblogaidd Caerdydd yn ôl! Pa ffordd well o ddarganfod golygfeydd godidog, llwybrau cerdded, cuddfannau hyfryd a llwybrau antur? Mae rhywbeth i bawb yn y digwyddiad hwn, sy’n fis o hyd drwy gydol Mai: Teithiau Coed y Gwanwyn, Teithiau Natur, Teithiau Tywys, Gŵyl Bywyd Gwyllt yr Haf a llawer mwy! Gallwch weld y […]

Read More >


5 Rheswm dros Ymuno ag Un o’n Teithiau Cerdded a’n Rasys Noddedig

Awydd rhoi tân arni? Mae Parc Bute yn ganolbwynt i lawer o deithiau cerdded a rasys elusennol yng Nghaerdydd. Pendroni pam y dylech chi ymuno neu ddod i wylio? Dyma i chi bum rheswm! Manteision Iechyd Mae pawb yn gwybod bod cerdded a rhedeg, yn enwedig y tu allan, yn dod â manteision iechyd corfforol […]

Read More >


Planhigfeydd Parc Bute yn codi £315 ar gyfer Elusen yr Arglwydd Faer!

Mae’n siŵr eich bod chi eisoes yn gwybod bod y tîm ym Mhlanhigfeydd Parc Bute yn gwneud jobyn gwych o dyfu’r planhigion ym mharciau a gerddi Caerdydd ac hyd yn oed basgedi crog canol y ddinas – ond wyddech chi eu bod nhw hefyd yn codi arian ar gyfer elusen? Drwy roi 10% o’u hincwm […]

Read More >


Ardal gwerthu planhigion newydd ar gyfer Planhigfeydd Parc Bute

Yn dod yn fuan!   Mae gwaith yn cael ei wneud i greu ardal gwerthu planhigion cyhoeddus newydd ar gyfer Planhigfeydd Parc Bute. Mae hyn yn dilyn llwyddiant gwerthu planhigion yn yr iard planhigfa y llynedd, a phoblogrwydd yr amrywiaeth o blanhigion sydd ar gael ar hyn o bryd yn y Ganolfan Addysg. Bydd y […]

Read More >


Dysgwch Fwy am ein Gweithgareddau Am Ddim i Deuluoedd

Agorodd Canolfan Addysg Parc Bute yn 2011. Un o’i phrif amcanion oedd creu canolfan a fyddai’n cynnig gweithgareddau ysgogol ac annog pobl o bob oed i ddysgu am fywyd gwyllt a hanes Parc Bute. Mae’r penderfyniad i gynnig cyrsiau a digwyddiadau a fyddai’n hwyl ac o ddiddordeb i bobl ifanc yn ogystal â chyfranogwyr hŷn […]

Read More >


Berfâu Ysgolion eleni yn y Sioe Arddwriaethol Frenhinol 2018

Ddydd Gwener 3 Chwefror yw’r dyddiad cau i ysgolion gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth Berfâu Ysgolion eleni yn y Sioe Arddwriaethol Frenhinol 2018 – Caerdydd. Thema eleni yw ‘Y Môr’. Gallai eich berfa ganolbwyntio ar unrhyw o’r themâu canlynol:- – Dan y môr – plannu dan y môr, bywyd morol, llongau wedi’u suddo – Gwyliau […]

Read More >


Rhowch fainc neu goeden goffa i un annwyl ym Mharc Bute

Meinciau Coffa: Rhowch fainc i un annwyl.  Mae’r seddi pren caled ar gael gyda phlac pres.  Gosodwyd nifer o’r rhain ym Mharc Bute yn 2017. Hoffech chi noddi coeden? Rhowch rodd byw a fydd yn rhoi oes o fwynhad i chi, eich teulu ac     ymwelwyr eraill â’r parc. Bydd y goeden a noddwch yn sicrhau […]

Read More >


Polyn y Siarter Goed sy’n dathlu effaith coed ar ddiwylliant

5 rheswm pam mai Parc Bute yw’r man delfrydol ar gyfer Polyn y Siarter Goed sy’n dathlu effaith coed ar ddiwylliant Cafodd y Polyn Cymreig, a lansiwyd gan y Siarter Goed, Coedwigoedd a Phobl, ei ddatgelu ym Mharc Bute ddydd Sadwrn 25 Tachwedd. Drwy hynny, dewiswyd Caerdydd yn un o 10 dinas ledled y Deyrnas […]

Read More >


Tu fewn i Arddangosfa’r “Straeon a Adroddent”

Ar 2 Rhagfyr, agorodd Amgueddfa Stori Caerdydd ei harddangosfa ddiweddaraf yn croniclo hanes Parc Bute.   Mae’r arddangosfa i’w chanfod yn seler Amgueddfa Stori Caerdydd, ynghyd â cherfluniau bywiog “peiriannau hudolus” yr artist lleol Charles Byrd. Bydd ymwelwyr yn dod i wybod am hanes calon werdd Caerdydd wedi ei gofnodi ar batrwm oes un o’r coed […]

Read More >